Beoordelingssysteem

BEOORDELING LEERLINGEN

De Skills Talents wedstrijden worden beoordeeld door een deskundige jury en volgens een beoordelingssysteem dat ook wordt gehanteerd bij EuroSkills, de Europese kampioenschappen voor beroepen en WorldSkills, de wereldkampioenschappen voor beroepen. De opdrachten en bijbehorende beoordelingscriteria sluiten aan op de eindtermen van het vmbo (zie ook: Skills Talents in het PTA).

De deelnemende leerlingen worden niet alleen beoordeeld op het eindproduct, maar ook op de wijze waarop ze het eindproduct neerzetten en de manier waarop daarbij wordt samengewerkt.