Evaluatie 2016-2017

Aan Skills Talents 2016-2017 namen in totaal 130 scholen deel

38 scholen deden voor het eerst mee (30% nieuw). Na afloop van Skills Talents 2016-2017 is een enquête gehouden onder docenten en deelnemers. De enquête werd door 77 docenten en 111 deelnemers ingevuld. Hieronder een aantal belangrijke bevindingen.

Skills Talents 2016-2017 wordt zowel door de deelnemers als door de docenten maar liefst met een 8 beoordeeld!

Wat vinden de deelnemers van Skills Talents?

98% van de deelnemers vindt het een uitdaging om deel te nemen aan Skills Talents. Volgens hen helpt Skills Talents:

  • te ontdekken waar ze goed in zijn (69%);
  • te ontdekken waar ze nog aan moeten werken voor het examen (66%);
  • bij het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen (74%);

Daarnaast krijgt 43% een positiever beeld bij de vakrichting en vindt 70% van de deelnemers de wedstrijden van Skills Talents goed aansluiten bij de lessen op school. Meer dan de helft wil een vervolgopleiding doen in de richting die ze nu op het vmbo volgen.

“Door mijn deelname aan Skills Talents heb ik mijn kwaliteiten ontdekt en zo weet ik wat ik allemaal kan en kan bereiken!”
– Deelnemer Skills Talents 2016-2017 –

Waarom nemen scholen deel aan Skills Talents?

De belangrijkste redenen om leerlingen mee te laten doen aan Skills Talents is om hen vaktrots bij te brengen en leerlingen die goed zijn in een vak de kans geven om te excelleren:

  • 69% vindt het belangrijk om leerlingen die goed zijn in een vak de kans te geven te excelleren.
  • 69% vindt het belangrijk om leerlingen vaktrots bij te brengen.
  • 65% vindt het belangrijk om leerlingen enthousiast te maken voor hun vakrichting.
  • 50% vindt het belangrijk om leerlingen te stimuleren om samen te werken
  • 33% vindt het belangrijk om leerlingen de mogelijkheid te geven om te oefenen voor hun examen

Volgens 85% van de docenten hebben de deelnemers na afloop van Skills Talents meer zelfvertrouwen!

“Een ander platform dan school doet wonderen.”
– Deelnemend docent Skills Talents 2016-2017 –

Skills Talents voor het onderwijs…

98% van de docenten vindt dat Skills Talents een toegevoegde waarde is voor het onderwijs. Zij vinden dit enerzijds omdat het een extra oefening is voor het examen en anderzijds omdat deelnemers zich persoonlijk ontwikkelen en op een andere manier gemotiveerd worden.

Een vijfde van de scholen heeft Skills Talents opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

“De hele opzet van Skills Talents zorgt ervoor dat de leerlingen een enorme groei doormaken op allerlei vlakken.”
– Deelnemend docent Skills Talents 2016-2017 –

Skills Talents 2017-2018

80% geeft aan volgend jaar weer mee te doen met Skills Talents.

%