Evaluatie 2018-2019

Aan Skills Talents 2018-2019 namen in totaal 133 scholen deel.

13 scholen deden voor de eerste keer mee (10% nieuw). Na afloop van Skills Talents 2018-2019 is een enquête verspreid onder docenten en deelnemers. De enquête is door 82 docenten en 111 deelnemers ingevuld. Hieronder vind je een samenvatting met de belangrijkste bevindingen.

Deelnemende scholen

“We worden als docent en leerlingen beide beter in ons vak of vakrichting.”

Deelnemend docent Skills Talents 2018-2019

Wat vinden de deelnemers van Skills Talents?

Volgens de deelnemers helpt Skills Talents:

 • te ontdekken waar ze goed in zijn 80% 80%
 • bij het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen 77% 77%
 • te ontdekken waar ze nog aan moeten werken voor het examen 69% 69%

Daarnaast vindt 86% van de deelnemers Skills Talents goed aansluiten bij de lessen op school en denkt 41% na deelname aan Skills Talents positiever over hun vakrichting. Meer dan de helft van de leerlingen wil een vervolgopleiding doen in de richting die ze nu op het vmbo volgen.

Deelnemers beoordelen Skills Talents gemiddeld met een 8,2.

“We zijn een ervaring rijker! Ook hebben we veel van anderen geleerd en leren samenwerken met de leerlingen in ons eigen provincieteam.”

Deelnemer Skills Talents 2018-2019

Waarom nemen scholen deel aan Skills Talents?

De belangrijkste redenen om leerlingen mee te laten doen aan Skills Talents:

 • om leerlingen vaktrots bij te brengen 78% 78%
 • om leerlingen die goed zijn in een vak de kans te geven te excelleren 73% 73%
 • om leerlingen enthousiast te maken voor hun vakrichting 70% 70%
 • om leerlingen te stimuleren om samen te werken 53% 53%
 • om leerlingen de mogelijkheid te geven om te oefenen voor hun examen 41% 41%

Resultaat

Volgens 88% van de docenten hebben de deelnemers na afloop van Skills Talents meer zelfvertrouwen. Daarnaast verbetert deelname aan Skills Talents de samenwerkingsvaardigheden (72%), vaktrots (54%) en enthousiasme voor de vakrichting (38%).

95% van de docenten zou Skills Talents aanbevelen aan collega’s en zij beoordelen Skills Talents gemiddeld met een 7,9

“Super ervaring, voor alle scholen een aanrader!”

Deelnemend docent Skills Talents 2018-2019

Skills Talents voor het onderwijs

70% van de docenten vindt dat Skills Talents een toegevoegde waarde is voor het onderwijs. Waarom?

 • Skills Talents past in het PTA
 • Door het competitie-element worden leerlingen extra gemotiveerd
 • De opdrachten zijn een goede voorbereiding op het examen
 • Leerlingen beoefenen hun vakrichting in de praktijk, in een realistische omgeving
 • Skills Talents zet het vmbo op de kaart
 • Leerlingen zien in dat vakwerk gewaardeerd wordt

81% van de docenten geeft aan volgend jaar weer mee te doen met Skills Talents.

 • 81% 81%

Ook meedoen met Skills Talents?