Hoe worden de deelnemers beoordeeld?

In het Competitie Registratie Systeem (CRS) kun je wedstrijdopdrachten inzien en downloaden. Met ditzelfde systeem kunnen juryleden de deelnemers tijdens de wedstrijden beoordelen.

Via deze link kun je inloggen in het systeem: www.skillscrs,nl. Je moet eerst inloggen voordat je deze bestanden kunt downloaden. Indien je nog geen account hebt voor het CRS kun je je via bovenstaande link ook registreren.

Let op! Om volledig gebruik te kunnen maken van het CRS en haar functionaliteiten adviseren wij je gebruik te maken van Google Chrome. Indien je niet de beschikking hebt over Google Chrome kun je dat hier downloaden.

Het CRS wordt ook ingezet bij de mbo-vakwedstrijden van Skills Heroes en bij de internationale vakwedstrijden van EuroSkills en WorldSkills.

Algemeen

Binnen het CRS systeem kunnen zowel objectief meetbare als jurybeoordelingen worden verwerkt. We streven naar een beoordeling met zoveel mogelijk objectieve beoordelingsaspecten om de jurering voor alle vakwedstrijden zo onafhankelijk mogelijk te laten plaatsvinden en discussies te vermijden. Per aspect wordt aangegeven wat de maximum score voor dat betreffende aspect is. Het beoordelingsschema omvat altijd een totaal van 100 punten voor alle aspecten samen (dit geldt voor alle typen wedstrijden).

Objectieve beoordeling (meetbaar resultaat)

Bij objectief meetbare beoordelingsaspecten wordt de norm waaraan voldaan moet worden nauwkeurig gedefinieerd. Eventueel kan een tolerantie worden ingebouwd of een getrapte scoreverdeling. Daarbij wordt ook aangegeven hoeveel punten er in mindering worden gebracht indien van deze norm wordt afgeweken.

Jurybeoordeling

Jurybeoordelingen worden toegepast indien er geen eenduidig meetbare normen kunnen worden gedefinieerd. Bijvoorbeeld als het gaat om de beoordeling van het begrip ‘samenwerking’ of het begrip ‘smaak’. Deze punten zijn minder makkelijk meetbaar en simpelweg gevoelig voor interpretatie. De jurybeoordeling wordt door minimaal 3 assessoren (juryleden) gedaan, die ieder onafhankelijk van elkaar een eigen waardering toekennen op een schaal van 1 t/m 10 (slecht tot uitmuntend). Het gemiddelde van de jurybeoordelingen wordt rekenkundig omgezet naar de score voor dit aspect. Bijvoorbeeld: indien de maximum score voor een aspect 3 punten bedraagt en het gemiddelde cijfer van de jury een 8 is, dan is de score voor de kandidaat 8 * 3/10 = 2,4 punten.

Resultaten vergelijken

Het CRS heeft, naast het voordeel dat de beoordelingen eenvoudig te verwerken zijn, ook de mogelijkheid om de resultaten op landelijk niveau te kunnen vergelijken tussen verschillende beroepen. Hiertoe wordt de 100 punten schaal wiskundig vertaald naar een 400 – 600 punten schaal, waarbij meer dan 500 punten de titel ‘excellent vakman/-vrouw’ oplevert. De punten worden toegekend aan zowel algemene als vakspecifieke criteria.

Juryleden

Voor het beoordelen van de wedstrijdopdrachten vraagt de organisatie van Skills Talents deskundige juryleden uit het bedrijfsleven en onderwijs. Voor de voorrondes en provinciale kampioenschappen zijn de organiserende partijen zelf verantwoordelijk voor de aanstelling van juryleden. Bij de nationale finales worden de juryleden aangesteld door de Skills Talents organisatie.

Meer informatie

Indien je meer informatie wilt over de opbouw van de beoordelingen en hoe het CRS werkt, dan kun je contact opnemen met de CRS helpdesk via crs@worldskillsnetherlands.nl.