Inbedding in lesprogramma

De vernieuwde beroepsgerichte programma’s in het vmbo zijn volledig ingevoerd. Skills Talents gaat hierin mee. De wedstrijden van Skills Talents zijn geheel passend gemaakt binnen het nieuwe vmbo. Komende editie worden er tien wedstrijden georganiseerd passend in negen profielen van het vmbo. De benaming van de wedstrijden is gelijk aan de profielnamen.

Binnen het vmbo wordt basis- en kaderberoepsgerichte leerweg onderwezen op alle vier de profielmodules. De gemengde leerweg (GL) wordt onderwezen in twee profielmodules. Per wedstrijd zal Skills Talents aangeven welke profielmodules terugkomen en of de wedstrijd ook geschikt is voor GL. Zo kun je bekijken waar de leerlingen die meedoen aan Skills Talents op getoetst worden.