Skills Talents in het PTA

In samenwerking met Stichting Platforms Vmbo (SPV) is een handleiding geschreven hoe je de wedstrijden van Skills Talents in jouw Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) kunt integreren.

Er is een steeds sterker wordende behoefte vanuit het onderwijs om wedstrijdopdrachten in te zetten als les- en toetsingsmateriaal, zodat het onderwijsprogramma niet extra wordt belast en meer leerlingen mee kunnen doen aan de vakwedstrijden met de voordelen die daarbij horen. De vakwedstrijden van Skills Talents sluiten aan op de eindtermen van het vmbo en kunnen daarom (tussentijdse) toetsen vervangen.

Mocht je na het lezen van de PTA handleiding nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Download PTA uitleg

Klik hier om de PTA handleiding (in samenwerking met SPV) te downloaden.