Sponsormogelijkheden

Interesse in een partnership met WorldSkills Netherlands?

Ondersteun het vakmanschap en de ontwikkeling van uw toekomstige werknemers. Vergroot uw kansen voor uw branche, bedrijf of product met vakwedstrijden.

Deze partners gingen u voor:

Waarom zou u partner worden?

 • Vergroten van merkvoorkeur: uw merk wordt sneller en meer herkend door wedstrijdkandidaten, begeleiders, docenten en bezoekers en geassocieerd met excellent vakmanschap;
 • Vergroten merkgebruik: wedstrijdkandidaten en hun begeleiders maken eerder kennis met, gebruiken en/of passen uw producten, diensten, machines en materialen toe bij trainingen voor en tijdens vakwedstrijden;
 • U ontdekt (voor)tijdig toekomstig talent en arbeidsmarktpotentieel voor uw bedrijf, uw bedrijfstak(ken), uw sector(en) en/of beroepsgroep(en);
 • U krijgt contactmomenten tijdens voorrondes, kwalificaties en finales met (v)mbo-jongeren, hun begeleiders, docenten, directies, management en supporters;
 • U geeft rechtstreeks voorlichting, demonstraties of informatie over uw producten, diensten, vak(ken), vakmanschap en beroep(en) aan jongeren en hun begeleiders in het (beroeps)onderwijs;
 • U informeert en geeft sneller kennis van uw (ver)nieuw(d)e producten, materialen en machines via wedstrijdopdrachten bij het beroepsonderwijs en leerbedrijven;
 • U bereikt tienduizenden jongeren en duizenden docenten en leermeesters in het (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven die met u, uw bedrijf, uw product(en) en/of dienst(en) kennismaken en ervaring ermee opdoen;
 • U heeft via onze digitale kanalen de mogelijkheid voor meer publiciteit, informatie, voorlichting of productplacement. Daarmee bereikt u meer (potentiële) jongeren en begeleiders uit onderwijs en bedrijfsleven. Dat kan via:
  • Nieuwsbrieven, websites, fotodatabanken met >5.500 abonnees;
  • Twitter, Facebook, YouTube, Instagram:
   • >3.000 volgers op Twitter;
   • 13.700 volgers op Facebook;
   • >10.000 volgers op YouTube;
   • 2.500 volgers op Instagram;
   • 300.000 tot 600.000 views per The Power of Skills aflevering op Facebook en Instagram.
 • U heeft mogelijkheden tot verdieping en intensivering van uw producten en informatie door uw aanwezigheid tijdens kwalificaties  en finales, de organisatie van workshops, vergaderingen, participatie op en in netwerkbijeenkomsten, en activiteiten tijdens grootschalige events bij:
  • wedstrijdkandidaten, finalisten, hun begeleiders, juryleden, organisatoren;
  • docenten, praktijkbegeleiders, directie en management scholen en bedrijven;
  • supporters en aanhang van kandidaten;
  • bezoekende (v)mbo-studenten;
  • stakeholders en vertegenwoordigers uit regionale, landelijke overheden en koepel- en brancheorganisaties.

Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen en/of wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden? Neem dan contact op met Ronald van Es, accountmanager partners & sponsoring.

Ronald van Es
Telefoon: 088 – 080 88 54 / 06 – 33 05 88 93
E-mail: vanes@worldskillsnetherlands.nl