Waarom deelnemen?

Z

vmbo-profielen

De wedstrijdopdrachten sluiten volledig aan op de vmbo-profielen en passen daardoor goed in het lesprogramma.

h

oefenmateriaal

Skills Talents is in te zetten als oefenmateriaal voor het examen.

teamverband

De leerlingen leren in teamverband te werken en gezamenlijk te presteren.

+

samenwerking

Er ontstaat een regionale samenwerking tussen vmbo-scholen en mbo-instellingen.

inspireren

Leerlingen worden enthousiast over hun vakrichting en inspireren hun medeleerlingen.

w

vakgenoten

Tijdens de wedstrijden maken docenten kennis met vakgenoten, hun branche en diverse bedrijven.

media aandacht

Scholen genereren positieve (media)aandacht.

persoonlijke ontwikkeling

Skills Talents draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Het geeft hen meer zelfvertrouwen.

excelleren

Leerlingen krijgen de kans om te excelleren in hun vak en hun talent verder te ontwikkelen.

vaktrots

Skills Talents zorgt voor vaktrots, zowel bij de docenten als de leerlingen.

wedstrijdverband

Door het wedstrijdelement worden leerlingen op een andere manier uitgedaagd.

betrokkenheid

Skills Talents stimuleert ouderbetrokkenheid.